Residus

Premi Sigre de periodime a l'ambientòleg Lluís Amengual pel reportatge "Cuando ya no curan"