Projectes 2009


Projecte audiovisual "Fogons Solars"

Durant l'agost, en plena canícula és va rodar un projecte audiovisual de cuines solars. En format semi-professional, i amb el finançament de Caixa Colonya, es va filmar aquest "capítol pilot" de la sèrie Fogons Solars, dedicada a receptes mallorquines fetes amb cuines solars. A més de Caixa Colonya, hem d'agrair a molta gent que va participar desinteressadament en el projecte, des de la preparació fins la distribució del DVD final. El DVD es va distribuir gratuïtament a ONG's i centres escolars i encara es pot sol·licitar a l'Associació. 


Dia Mundial del Medi Ambient

L’ALCAIB es va sumar a Sa Xerxa per ajudar a organitzar el dia del medi
ambient a Porreres amb una temàtica festiva i ambiental.

La Mostra d'Espectacles i Medi Ambient és un projecte impulsat per Sa Xerxa, amb el
patrocini de la Conselleria de Medi Ambient dins el marc de les activitats pel Dia Mundial del Medi Ambient, amb la finalitat d'oferir una jornada d’espectacles i activitats que permetin reflexionar sobre aquesta. Tant les activitats com els espectacles van adreçatsal públic infantil i juveni

 

La xerrada "Darwin i l'origen de la biodiversitat" amb Alejandro Martínez Abraín, de l'IMEDEA va estar organitzada per l'ALCAIB.

 


Campanya 350

L’ALCAIB va orgnitzat juntament amb Creant Xarxa i Això és Vida un acte simbòlic dins el dia d’acció climàtica 350 a nivell mundial. L’acció es va realitzar el 24 d'octubre a la Plaça Espanya i va consisitr en repartir 350 senalles de verdura ecològica i local a preu simbòlic de 5 € com a solució a l’escalfament global. Va tenir un gran èxit d’acollida.

 

 

Memòria 2009

Descarga
Memoria_Activitat_ ALCAIB_2009.pdf
Documento Adobe Acrobat 203.7 KB