Passes cap al col·Legi...

 

El passat dimarts 9 de novembre, va tenir lloc l'Assemblea Constituent del Col·legi d'Ambientòlegs/ues. S'aprovaren els Estatus del Col·legi, així com la comissió gestora i els representants dels òrgans col·legiats.

  • Degana: Carme Alomar
  • Vicedegana: Mercè Morató
  • Secretaria: María López
  • Tresorer: Jorge Giménez
  • Vocals: Pablo Rodríguez, Chema Disdier, Cristina Serrano, Eduard Cuadrado, Nando Sabaté, Caterina Amengual, Ricard Borrás (Territorial), Mònica Mir (Territorial) 

ConvoCATÒRIA A l'Assemblea constituent del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears

D'acord amb la Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears, vos convocam a:

l'Assemblea constituent del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears,

Data i hora: 9 de novembre del 2021 a les 18 h 

Lloc: Estudi General Lul•lià, c/ Sant Roc, 4, Palma (Mallorca).

També estarà disponible un canal per assistir-hi en línia.

 

Ordre del dia:

  1. Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora.
  2. Aprovar els estatuts definitius del Col·legi.
  3. Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als òrgans col•legiats.
  4. Precs i preguntes

Teniu a la vostra disposició els estatuts provisionals, la composició de la comissió gestora i el projecte d’estatuts definitius per descarregar.

El Projecte d’Estatuts del Col·legi, resta oberta a esmenes, del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2021.  Disposau d’aquest formulari d’esmenes.

Tal i com s’indica als Estatuts Provisionals, per accedir a l'Assemblea és necessari que s’acrediti la condició de llicenciat, graduat o doctorat en ciències ambientals. Disposau d’aquest formulari d’inscripció (Cal adjuntar còpia del DNI i del Títol universitari).

 

Més detalls, a l'apartat CREACIÓ DEL COL·LEGI  o escriu a alcaib@cienciasambientales.es 

 

Si us plau, feis-ne difusió entre els interessats, hem d’arribar al màxim d’ambientòlegs/gues de Balears possibles. Gràcies!

 activitats

Pots consultar les 

ACTIVITATS ACTUALS

Els reculls de les activitats dels 3 darrers anys: 

ACTIVITATS 2020

ACTIVITATS 2019

ACTIVITATS 2018

o les 

ACTIVITATS ANTERIORS, entre els anys 2006 i 2017.

 

ImATGES d'ambientals