Benvingut/da!! Et convidam a explorar l'ALCAIB i descobrir la professió d'ambientòleg,

alguns dels nostres professionals, les activitats que feim i els serveis oferim. 

 

Ets ambientòloga o estàs estudiant Ciències Ambientals? Associa't a ALCAIB, la xarxa d'ambientòlegs de les Illes. T'oferim informació d'actualitat, ofertes de feina, convocatòries, cursos...

ACTIVITATS


REUNIÓ AMB ABAQUA 

 

Alcaib s'ha reunit, en data de divendres 18 d'octubre, amb ABAQUA per a parlar de la RLT i la necessitat de que aquesta s'actualitzi i contempli els titulats en CCAA a tots els llocs on en som professionals competents.

Una reunió profitosa i amb preocupacions i necessitats compartides.

SOPAR DE TARDOR ALCAIB

 

El passat 20 de satembre va tenir lloc el sopar de tardor d'ALCAIB a la Tertúlia. Com cada any ens reunirem per fer pinya i conèixer els nous socis/es. Fins a la propera! 

LA COMISSIÓ DE DEFENSA DE LA PROFESSIÓ ES VA REUNIR AMB EL CONSELLER DE HISENDA I FUNCIÓ PUBLICA I EL DIRECTOR INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA PER DEMANAR UNA MODIFICACIÓ DE LA RLT

 

 

El passat 26 d’agost la comissió de defensa de la professió d'ALCAIB ens reunirem amb Josep Lluís Colom Martínez, Conseller de Hisenda i Funció Pública, i Pau Morey Soler, Diretor Insular de Funció Pública del Consell de Mallorca per seguir demanant una modificació de la RLT (relació de llocs de treball) que inclogui la titulació de Ciències Ambientals a alguns codis on queda fora i alhora es crei un cos propi com existeix amb altres formacions. A la reunió es va lliurar un dossier amb antecedents i les diferents demandes que hem presentat a la institució durant l'anterior legislatura, amb la intenció d'explicar al nou cap de departament quines són les nostres demandes i la necessetitat que la institutció adapti la seva RLT a les necessitats actuals per a fer front als reptes ambientals a través de les competències que té una entitat local com el Consell de Mallorca, i amb els millors professionals per a cada lloc. Els dos representants públics van entendre les nostres demandes, per tant, esperem canvis i millores ben aviat.

 

ÉS MOMENT DE PRIORITZAR EL MEDI AMBIENT

 

Els professionals del medi ambient, graduats i llicenciats en ciències ambientals, hem vist com en els últims anys, tot i que la nostra carrera acadèmica estigui molt ben valorada amb nota de tall, i surtin graduats formats i capaços de fer front a problemàtiques ambientals, encara no disposam del suficent reconeixement i espai en el mercat laboral.

A la vegada veiem com institucions, empreses i tot tipus de col·lectius es fan seus els adjectius de “sostenible”, “renovable”, “ecològic” i similars, però malauradament, aquests termes no venen dotats de suficients recursos per fer-los realitat, més enllà del discurs.

Nosaltres disposam d'eines i coneixement, només demanam que se’ns cedeixi un espai en el mercat laboral, per tal de poder aplicar la sostenibiltiat real.

És per això que ens adreçam als responsables polítics de totes les formacions que properament concorreran a les eleccions estatals, europees, autonòmiques i locals, per tal que el medi ambient passi de ser sols un discurs, a ser una prioritat i una realitat.

Estam en un moment d’emergència climàtica, i els propers anys són clau per tal de revertir una situació de degradació dels ecosistemes que permeten les condicions de vida sobre el plantea. Les Illes podem ser vertaders laboratoris de sostenibilitat, i ser un exemple a nivell Europeu, per la implementació de polítiques ambientals efectives.

 

Per tot l’anterior, demanam:

 

Europees

 

1. Fomentar el perfil professional del graduat en ciències ambientals, dins el marc comú europeu.

 

Estatals

 

1. Promoure la figura de l’ambientòleg, ens els programes i projectes en matèria de medi ambient de l’administració estatal.

2. Continuar amb els esforços per executar el “PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”, especialment en la fita 8.5 de plena ocupació i treball decent. Tenir especial cura que els llocs de treball que es generin siguin amb formació de medi ambient.

 

Autonòmiques - Parlament

 

1. Modificar la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que ha quedat desfasada des del 2007, quan es va aprovar la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

2. Aprovar una Llei d’Aigües de les Illes Balears. No existeix cap marc normatiu propi en matèria d’aigües, i la Llei estatal (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) no contempla gairebé els aqüífers subterranis i la seva problemàtica.

3. Elaborar el desenvolupament normatiu de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Artículo 7. Competencias administrativas. 1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan.

 

Autonòmiques - Govern de les Illes Balears

 

1. Elaborar i aprovar, en la menor brevetat possible el “Pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030 a les Illes Balears”. 

2. Dotar d’un fons econòmic específic la implementació de l’Agenda 2030 a les Illes Balears, i tenir especial cura ens els aspectes de coordinació interadministrativa.

3. Ampliar la dotació del cos facultatiu superior de Ciències Ambientals a la propera convocatòria d’oposicions a la CAIB, generant com a mínim 5 places de funcionari.

4. Des de la Conselleria de Treball, realitzar una coordinació efectiva al SOIB i una formació específica a tots els agents d’ocupació, per tal que coneguin el perfil professional de l’ambientòleg i puguin aplicar-ho correctament a les convocatòries de feina (termes erronis com ambientologia, FP de ciències ambientals, i d’altres, han de quedar desterrats).

5. Des de la Conselleria de Funció Pública, treballar per homogeneiztar la figura de tècnic de medi ambient a nivell local, i promoure que existeixi aquesta figura en tots els Ajuntaments. Reservar un nombre de places per als ambientòlegs.

6. Des de la Conselleria de Medi Ambient, potenciar la figura del Punt d’Informació Ambiental, dotant-lo de suficients recursos, així com als equipaments associats: Centre de Recursos en Educació Ambiental i Aula de la Mar.

7. Realitzar el desplegament amb suficients recursos humans i econòmics, de les lleis ambientals aprovades recentment: canvi climàtic, residus, parc natural d’es Trenc, ampliació de Cabrera, decret de posidònia,...entre d’altres.

8. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.

9. Reprendre la publicació i la difusió de l’Estat del Medi Ambient a les Illes Balears, derivat del compliment de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i que s’ha deixat de publicar des de 2015.

10. Realitzar el desplegament efectiu de la Llei estatal 26/2007 de responsabilitat mediambiental.

11. Dotar a l’Impost de Turisme Sostenible de criteris contrastables i avaluables per tal de garantir i donar compte, que els projectes que es financen amb aquest fons finalista contribueixen a la protecció i millora del medi ambient.

 

Local - Consell de Mallorca

 

1. Modificar la Relació de Llocs de Trebal, per tal que el professional ambientòleg pugui ocupar els llocs de tècnic de medi ambient, corregint així els errors històrics.

2. Elaborar i aprovar, en la menor brevetat possible el “Pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030 a Mallorca”, en coordinació amb el Pla de les Illes Balears.

3. Crear i dotar suficientment en termes de personals i recursos econòmics, una “Oficina de suport a la sostenibiltiat ambient local”, que pugui generar coneixement i recursos per als municipis de tot Mallorca. Un referent en aquest sentit és la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibiltiat de la Diputació de Barcelona.

4. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.

 

Local - Ajuntaments

 

1. Crear la plaça de tècnic de medi ambient en tots aquells Ajuntaments que encara no en disposin.

2. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.

 

 

 

EL COL·LECTIU DE PROFESSIONALS DEL MEDI AMBIENT, ALCAIB, ES SUMA AL MOVIMENT INTERNACIONAL #FRIDAYSFORFUTURE

 

L’Associació de Llicenciades i Estudiants en Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB), entitat que aglutina prop d’un centenar de professionals del medi ambient de les Illes, expressa el seu màxim suport al moviment Fridays for Future, i les accions que se’n deriven per donar resposta a la crisi climàtica.

 

Els primers ambientòlegs van iniciar els estudis en Ciències Ambientals fa més de 25 anys, atrets per una titulació que prometia donar resposta a la creixent preocupació de la societat enfront la crisi ambiental que ja es percebia i que s’havia manifestat de caràcter global en cimeres mundials com la de Rio de Janeiro, l’any 1992. S’ha avançat des de llavors, però falta molt de camí per recórrer. La tasca que realitzen els i les ambientòlogues a dia d’avui és imprescindible, i tot i així, no disposa de suficient representativitat i reconeixement en els sectors públics i privats, per afrontar tots els reptes ambientals, que requereixen d’una visió sistèmica i holística. Des d’ALCAIB per tant es reclama un major reconeixement de la importància dels professionals del medi ambient a tots els sectors de la societat, i també una major implicació de tota la societat en els temes ambientals. Per això, des d’ALCAIB celebrem el naixement del moviment #Fridaysforfuture i convidem a tothom a participar-hi des del seu àmbit.

 

El moviment #Fridaysforfuture va ser iniciat per Greta Thunberg, una estudiant sueca de 16 anys que va iniciar una vaga estudiantil l’agost de 2018 en protesta davant del parlament exigint polítiques efectives per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. La seva popularitat a les xarxes i la força del seu missatge la van portar a fer un discurs a la Cimera del Clima de les Nacions Unides, on va acusar els dirigents mundials de no fer res per frenar el canvi climàtic: “dieu que estimeu les vostres fills per damunt de tot, però els esteu robant el futur a la cara”. Les seves paraules varen tenir repercussió a tot el món i a hores d’ara el moviment ja té rellevància planetària, i s’està estenent a altres àmits #teachersforfuture, #parentsforfuture, #scientistforfuture, #peopleforfuture, #saturdaysforfuture, #forfuture...

 

L’objectiu del moviment és fer que el 15 de març esdevingui l’espurna per encendre la flama d’un gran moviment ecologista que sacsegi els fonaments del sistema, com ho van fer els indigats el 2011 o el feminisme el 8M. Per això, des d’ALCAIB es fa una crida a la participació de totes les persones i dels diferents col·lectius per donar suport al moviment internacional Joventut pel Clima (Fridays for future), a la vaga del divendres 15 de març, i als futurs esdeveniments que en sorgiran.

 

 

 

 

Assemblea anual d'ALCAIB, 9 de març de 2019.

El dissabte dia 9 de març ha tengut lloc l’assemblea anual d’ALCAIB (Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears), una cita on es reuneixen els ambientòlegs i ambientòlogues amb l’objectiu de retre comptes de l’any anterior i parlar dels reptes com a professionals dels medi ambient de l’any en curs. En aquesta ocasió, una vintena d’ambientòlegs ens reunirem durant tot el matí per a parlar, debatre i trobar solucions als aspectes més rellevants de l’Associació.

L’assemblea ha començat amb la presentació del nostre soci Sergio Puyol, cofundador de Recycl3r, empresa emergent que implementa solucions tecnològiques com ara Recicla Ya: prova pilot duta a terme a Palma amb l’objectiu de fomentar el reciclatge a través d’una aplicació amb informació de reciclatge utilitzant codis de barra de productes i codis QR únics per a contenidors de reciclatge. Un projecte innovador i molt interessant finançat per la Unió Europea en el marc del programa de investigació Horitzó 2020.

Pel que fa al gruix de l’assemblea, s’han explicat les tasques i activitats dutes a terme durant l’any 2018 en les diferents àrees d’actuació, com l’assistència a la Fira del Medi Ambient, participació al programa Incorporació Immediata de IB3 Ràdio, i en especial en la defensa de la professió que agrupa totes aquelles activitats que impliquin defensar tant al sector públic com al privat situacions de greuge cap als titulats en Ciències Ambientals de les Illes Balears.

Concretament, durant l’any 2018 Alcaib ha hagut de presentar escrits, recursos o assistir a reunions amb diferents administracions públiques amb les que la professió d’ambientòleg es troba vulnerada en relació amb altres perfils professionals. El medi ambient és una matèria que, en detriment d’altres com ara sanitat, educació o serveis socials, no compta amb veu pròpia, necessita de professionals i grups d’interès que li donin veu. Mentre no es garanteix l’accés dels professionals del medi ambient a llocs de feina a l’administració pública, s’està valorant de menys el medi ambient. Els fronts que ara mateix té obertes l’associació amb l’Administració són els següents:

1.      Consell Insular de Mallorca: 4 anys treballant per a la modificació de la RLT per a incloure la titulació de Ciències Ambientals a places on per les seves funcions hi correspon i a altres on simplement s’hi ha observat requisits anòmals. Un exemple clarificador d’aquests requisits anòmals a la RLT del Consell Insular de Mallorca és el fet que per a les places de tècnic/a de grau mitjà de medi ambient a la Unitat d’educació ambiental els únics requisits que es contemplen, excloent qualsevol altra titulació, són tres anys complets de les Llicenciatures en Història i Història de l’Art; aquest fet evidencia que els requisits no s’adapten a les funcions d’un tècnic/a GM en medi ambient ni a l’actual sistema educatiu universitari. I així, altres places dins la mateixa administració.

2.      Ajuntament de Palma: la RLT de l’Ajuntament no té un perfil específic de tècnic superior ambientòleg, quan sí que ho tenen Ajuntaments de mida similar com Múrcia. Això fa que per accedir a l’Ajuntament, només comptem amb la plaça de Tècnic de Medi Ambient, a on s’hi accepten fins a 11 titulacions. 6 d’aquestes titulacions sí que compten amb perfil propi, com ara enginyers agrònoms, enginyers civils, geògrafs o biòlegs. Així titulacions més “tradicionals” tenen doble porta d’entrada a l’Ajuntament i els ambientòlegs només podem optar a un lloc de feina genèric.

3.      Mancomunitat del Raiguer: arrel d’una convocatòria que, a criteri d’Alcaib, no complia amb els criteris d’igualtat d’oportunitat en la presentació de sol·licituds per a formar-ne part es va presentar un recurs de reposició en aquest sentit i es varen dur a terme tant la visita de l’expedient com una reunió amb els responsables de la convocatòria.

Un altre tema central de l’assemblea ha estat les passes a dur per a la constitució del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de les Illes Balears (COAMBIB) en procés de constitució, i que s’espera que dins el 2019 ja estigui constituït.

 

Com a cloenda, ALCAIB segueix activa i present en totes les necessitats que demandin els socis i sòcies, treballant per a que els titulats/des en Ciències Ambientals tinguin accés a totes les places on hi poden desenvolupar les funcions.

 

 

ALCAIB PARTICIPA AL PROGRAMA DE RÀDIO INCORPORACIÓ IMMEDIATA, D'IB3 

El dia del Medi Ambient, 5 ambientòlegs han participat del programa: dues estudiants del grau, una professora de la UNED i dos professionals per donar a conèixer el perfil i el potencial dels ambientòlegs. 

Podeu escoltar el programa aquí.

Descarga
Publicació al BOIB
14 de novembre 2017
BOIB 14 nov.pdf
Documento Adobe Acrobat 127.6 KB

ALCAIB INTERPOSA un CONTENCIÓS ADMINISTRATIU AL BORSÍ EXTRAORDINARI DE TÈCNIC DE MEDI AMBIENT DE L'AJUNTAMENT DE PALMA


L’ALCAIB REALITZA UNA VISITA TÈCNICA A LES OBRES DE RESTAURACIÓ AMBIENTAL D’ES CARNATGE A PALMA

 

DES DEL MES D’OCTUBRE S’ESTAN REALITZANT ACTUACIONS DE RETIRADA D’ENDERROCS I SELECCIÓ DE RESIDUS, AIXÍ COM PROTECCIÓ D’ENDEMISMES

 

El passat 7 de novembre de 2017, un grup d’ambientòlegs format per Jorge (consultor ambiental), Xesca (Tècnica de residus), Caterina (consultora), a més d’un enginyer civil varen realitzar una visita tècnica, dins el marc de les activitats habituals de l'entitat professional. La visita la varen realitzar Lluís Amengual, tècnic d’EMAYA i ambientòleg i Josep Maria Rigo, coordinador de l’’Area d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma.

La visita va consistir en un recorregut per la zona de neteja. Es va explicar que en primer lloc hi va haver un treball conjunt amb el Servei de Protecció d'Espècies i IBANAT per delimitar els hàbitats sensibles. Aquesta és la única localització coneguda a Mallorca de l'Helianthemum marifolium subsp. origanifolium, espècie endèmica de distribució mediterrània. Posteriorment, després de senyalitzar les zones sensibles es van retirar amb retroexcavadora la runa present, formant dues àrees d’aplec del material. A les vores dela vegetació, formada principalment per mates, la neteja es va realitzar manualment, per a la posterior retirada amb retroexcavadora. Actualment s'estan realitzant els treballs de transport dels enderrocs al gestor de residus “Mac Insular”, prèvia selecció manual d'impropis.

El punt clau d’aquesta 'actuació és, d'una banda, la dificultat de la gestió d'una gran varietat de runes i residus diversos, de la qual desconeixien la seva quantitat i naturalesa, que s'han vingut abocant de forma incontrolada durant molts anys, i, per altra banda, l'alt valor ecològic i paisagístic de la zona. L'Ajuntament preveu també una posterior repoblació de les zones netejades. Els tècnics ambientòlegs varem suggerir que es realitzés una documentació de l'actuació per tal que pugui servir de precedent, al qual l’Ajuntament ho va veure favorablement. En general, la visita ha estat un molt positiva, ja que ens ha permès conèixer a peu d'obra un treball de restauració ambiental, gràcies a les explicacions dels tècnics.

La restauració ambiental, especialment a les zones litorals, és un camp de feina molt interessant a les Illes Balears, ja que es tracta de zones d’elevat valor natural, amb el conseqüent atractiu turístic. Es valora molt positivament l’actuació de l’Ajuntament de Palma, que a més ha estat finançat gràcies als pressuposts participatius, és per tant, una demanda de la ciutadania, que a la vegada es pot sentir més seu l’espai, després d’haver decidit entre tots finançar la seva recuperació.

Esperam que l’Ajuntament de Palma pugui gaudir, en un termini raonable, d’una plaça d’ambientòleg, que ajudi a la institució a vetllar per la protecció del medi ambient municipal.

ImATGES


novetats

  • Estem fent aportacions al Decret de Posidònia
  • Mantenim reunions amb diverses administracions en defensa de la professió d'ambientòleg
  • Estem creant les bases per la creació del Col·legi d'Ambientòlegs de les Illes Balears

Més novetats ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a més informació, inscriu-te a ALCAIB i consulta el noticiari ambiental que editem setmanalment.