Projectes 2012


Al·legacions a la suspensió de l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de les Illes Balears i al nou tràmit d’audiència

L’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals, veu com la suspensió del Pla Hidrològic de les Illes Balears dilapida la participació púbica feta durant 5 anys. Alerta d’un greu incompliment amb la Unió Europea i expressa la seva disconformitat de tornar enrera un Pla amb l’argument que s’havia fet amb presses quan hi ha hagut 5 anys de participació ciutadana en un procés sense precedents a aquesta comunitat.

 

ALCAIB ja va participar molt activament en la fase ordinària (2006-2010), ja va al·legar i ja va rebre contestació afirmativa de l’Administració, i per tan el nou procés (a l'emparament de cap normativa) crea una gran inseguretat jurídica.

 

A més a més el PHIB implementa la Directiva 2000/60/CE Marc de l'Aigua, la qual preveu la revisió periòdica de la planificació cada 6 anys. Aquesta revisió ja hauria d’haver començat amb el PHIB paralitzat aprovat, tal i com es preveu a la pròpia directiva. D’això es pot deduir que la suspensió de l'aprovació s'ha realitzat sense entendre els principis, valors i filosofia de la directiva marc de l’aigua i de la política europea.

 

A continuació els documents presentats i els fruits de la feina feta per Alcaib:

Descarga
Al·legacions presentades per ALCAIB al nou procés d'audiència pública al PHIB 2012
Al·legacions ALCAIB al PHIB 2012.pdf
Documento Adobe Acrobat 9.2 MB
Descarga
Al·legacions presentades per ALCAIB al PHIB 2010
Al·legacions ALCAIB al PHIB 2010.pdf
Documento Adobe Acrobat 4.9 MB
Descarga
Contestació de l'Administració a les al·legacions presentades al 2010
Contestació DGRH al·legacions 2010.pdf
Documento Adobe Acrobat 37.2 MB

Memòria d'activitats 2012

Descarrega't la Memòria d'activitats

Descarga
Memoria_2012_i_acta_assamblea_p.pdf
Documento Adobe Acrobat 2.0 MB