Com fer-vos socis/es

IMPORTANT:

Per fer-vos socis/es de l'ALCAIB ens heu de fer arribar la butlleta d'inscripció signada i:

A) En cas de ser llicenciats o graduats en ciències ambientals, una còpia escanejada del vostre títol o resguard.

B) En cas de ser estudiants de ciències ambientals, una còpia de la matrícula o document que certifica que esteu estudiant ciències ambientals. 

 

QUOTA D'INSCRIPCIÓ:

Tal com es va acordar a l’assemblea general celebrada el 17 de març de 2017 es manté la quota dels membres d'ALCAIB vigent durant els darrers anys, que és de:

 

20 € per a estudiants
50 € per a llicenciades

 

Forma de pagament: domiciliació bancària

Només haureu de fer el tràmit un cop i després l’ALCAIB enviarà anualment, i fins a nova ordre, els rebuts corresponents a la quota anual d’associació a la vostra entitat financera.

  • Haureu d’emplenar la butlleta de domiciliació
  • Guardar la butlleta amb el nom: "Bsoci_NomLlinatge.doc".
  • Ex. Bsoci_ClaraAndreu
  • Enviar per correu electrònic a: alcaib@cienciasambientales.es
  • Imprimiu la butlleta, signau-la i feis-la arribar a la secretaria de l’ALCAIB, ja sigui en mà en alguna reunió, o per correu postal a l’Estudi General Lul·lià:

Carrer de Sant Roc, 4, 07001 Palma (Illes Balears)

  • Comunicau a la vostra entitat bancària l’existència d’una nova domiciliació.
Descarga
Butlleta de domiciliació
Bsoci_Domiciliació.pdf
Documento Adobe Acrobat 91.3 KB