Assemblea anual

El 23 de gener es va celebrar l'assemblea anual a la Misericòdia, Palma. Va comptar amb una molt bona participació, amb la presència d’ambientòlegs de diverses promocions. Els temes tractats van ser: presentació de la memòria anual 2012 i pla de feina 2013, tancament any econòmic (provisional) 2012, aprovació de pressupost 2013, aprovació quota 2013 i renovació de la junta directiva.

Després uns quants van anar a sopar plegats!

Si ets soci/a pots consultar l'acta a l'espai privat.