Membres de la junta directiva de l'ALCAIB

Junta elegida en Assemblea General (juny 2020) 

Presidenta

Carme Alomar 

Vicepresidenta    

Mercè Morató

Secretària

María López

Tresorera

Jorge Giménez

 Vocalies 

Caterina Amengual 

José Maria Disdier

Xesca Carbonell 

Manuel Valero

Aina Conti 

Nando Sabaté

Júlia Barcons  

 

Comissions i Grups de treball

Per donar resposta a les diferents activitats d'ALCAIB ens organitzam en diferents COMISSIONS:

 

  • Comissió de Formació i Educació
  • Comissió de Peritatge ambiental
  • Comissió de Comunicació
  • Comissió de Custòdia del territori
  • Comissió d'Energia
  • Comissió d'Avaluació d’Impacte Ambiental
  • Comissió de Residus
  • Comissió de Medi Natural
  • Comissió Col·legi d'Ambientòlegs de les Illes Balears
  • Comissió de Defensa de la Professió

 

Tothom està convidat a participar-hi o presentar la seva iniciativa de grup de treball. Si us interessa, posau-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: alcaib@cienciasambientales.es