Membres de la junta directiva de l'ALCAIB

Junta elegida en Assemblea General (març de 2017) 

Presidenta

Mercè Morató

Vicepresidenta    

Xesca Carbonell

Secretària

Olaya Álvarez

Tresorera

Aina Conti

 

 

 

Comissions i Grups de treball

Per donar resposta a les diferents activitats d'ALCAIB ens organitzam en diferents COMISSIONS:

 

  • Comissió de Formació i Educació
  • Comissió de Peritatge ambiental
  • Comissió de Comunicació
  • Comissió de Custòdia del territori
  • Comissió d'Energia
  • Comissió d'Avaluació d’Impacte Ambiental
  • Comissió de Residus
  • Comissió de Medi Natural
  • Comissió Col·legi d'Ambientòlegs de les Illes Balears
  • Comissió de Defensa de la Professió

 

Tothom està convidat a participar-hi o presentar la seva iniciativa de grup de treball. Si us interessa, posau-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: alcaib@cienciasambientales.es