convocatòries

Contracte de recerca sobre estudis lagrangians de dispersió de microplàstics en els oceans. (IFISC)

Requisit: màster en Física. Contracte previst de juny 2023 fins juliol 2024. 

 

Resolució del director gerent de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears per la qual es convoca un procés selectiu per a la contractació de tres gestors científics per al programa «Gestió» del projecte «Consciència IdISBa.

Cliqueu aquí per visualitzar la convocatòria. 

Convocatòria d'estabilització de personal docent i investigador contractat (UIB)

Data límit presentació de sol·licituds: 5 de febrer. 

Projecte STOP invasores

Data límit sol·licituds: 7 de febrer

Es requereix experiència acreditada en entomologia aplicada. 

Procés excepcional d'estabilització de l'IBANAT

Data límit: 10 de febrer de 2023. 

Resolució i bases BOIB concurs de mèrits

Resolució i bases BOIB concurs oposició

Plaça de tècnic/tècnica mitjà/mitjana de medi ambient 

(Eivissa) Oferta pública d'ocupació de 2021

Plaça tècnic/tècnica mitjà/mitjana de medi ambient

(Eivissa) Oferta pública d'ocupació de 2020

Ajudant de investigació d'organismes públics (CSIC)

Sistema OPOSICIÓ. 476 places arreu d'Espanya. 20 dies hàbils des del 26 de desembre. 

Tècnic/Tècnica superior de Medi Ambient. (Eivissa)

Procés selectiu per cobrir places vacants de funcionari interí (oferta pública  per l'estabilització de personal temporal de 2022)

Convocatòria Investigació (UIB)

Més de 10 convocatòries, de diferents durades i horaris. 

 

Ayudas a la investigación y gestión de la biodiversidad (Fundabio)

Hasta el 13 de Octubre de 2022

Titulado Superior de Actividades Técnicas y Profesionales C. O. Balears

Última actualització: 19/02/2020

  • 19/02/2020: Llistat definitiu d'admesos i exclosos 
  • 29/01/2020: Llistat provisional d'admesos i exclosos
  • Bases específiques

BORSES IBANAT 

Última actualització: 13/07/2020

 

Guia al Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera de caràcter cíclic (REF- 04-2020-001639). 

 

Resolució del director gerent de l'Institut Balear de la Natura mitjançant la qual estableix l'ajornament de tots els procediments de selecció de personal oberts

 

Oferta pública de feina per a l'IBANAT: Oficial especialista biodiversitat (Naturalista) a Mallorca

Facultatiu/va Tècnic/a en educació ambiental a Eivissa i Formentera

Convocatòria i bases per formar part d'una borsa de treball de la categoria professional/lloc de treball de treballador/a forestal nivell 1, treballador/a forestal nivell 2, treballador/a forestal sotscap i vigilant. 

Facultatiu/va tècnic en Educació Ambiental a Menorca

Tècnic/a Forestal, Incendis i Biodiversitat a Mallorca 

Facultatiu/va tècnic/a en Educació Ambiental a Eivissa

Tècnic/a Forestal, Incendis i Biodiversitat a Eivissa 

 

Guia de Cabrera

 

Oficial Biodiversitat Eivissa

 

Oficial Biodiversitat Menorca

 

Tècnic/a en EA 

 

Cap Eivissa i Formentera

 

Facultatiu Superior Espais Naturals

 

Zelador Espais Naturals

 

Convocatòria per a la concessió de beques d'investigació de l'IME 2019

Última actualització: 21/03/2019

 

21/03/2019: Bases 

02/07/2019: Resolució BOIB

 

SOIB Joves Qualificats Sector Públic i Ajuntaments

Última actualització: 06/03/2019

 

Apunta't fins al 8 de març

Publicació de les ofertes a partir de l'octubre (cercador d'ofertes del SOIB). 

 

Seleccions programa SOIB 30 Formació i Ocupació 

Última actualització: 28/01/2019

 

Apunta't fins al 28 de febrer 

Publicació de les ofertes al cercador d'ofertes del SOIB. 

 

OPOSICIONS CAIB 2018

Última actualització: 27/07/2019

27/07/2019: constitució de la borsa de treball

20/06/2019:  publicació de la llista de persones aspirants i llista de llocs vacants que s’ofereixen a l’efecte de l’adjudicació. 

22/03/2019: Llista definitiva d'aprovats de les oposicions 

05/03/2019: Llista provisional de mèrits

20/02/2018: Llista definitiva de persones aprovades del cas pràctic

07/02/2018: Resum de les notes dels exercicis. 

07/02/2018: Llista provisional d'aprovats del cas pràctic. 

17/12/2018: Llista definitiva de persones aprovades del segon exercici

10/12/2018: Llista provisional de persones aspirants aprovades del segon exercici i anunic de la data del tercer exercici. 

13/11/18: Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici

22/10/18: Llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives.

17/10/18: Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior. 

04/10/18: Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses de diverses especialitats del cos facultatiu superior

04/10/18: Constitució tribunals qualificadors dels cossos facultatius

20/09/18: Previsió data 1er exercici Cos Facultatiu Superior i Facultatiu Tècnic

19/09/18: Constitució tribunals qualificadors dels cossos facultatius

26/07/18: Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Se encuentra pendiente la modificación de las bases de las convocatorias específicas sobre la titulación requerida para el acceso a la especialidad y se otorgará un nuevo plazo para presentar solicitudes, previsiblemente durante el mes de agosto.

11/08/18 Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis per accedir als cossos facultatius

27/02/2019: Convocatòria del segon exercici. 

24/01/2019: Llista definitiva d'aprovats 

09/01/2019: Resum de les notes dels exercicis. 

21/12/2018: Modificació del calendari de desenvolupament del segon i el tercer exercicis. 

16/11/2018: CAF, escala d'agents de medi ambient. Distribució de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives pel torn lliure.

06/11/2018:  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Publicació de les dates, hores i llocs de realització del primer exercici.

02/03/2019:  Llista provisional d'aprovats del segon exercici. 

02/03/2019: Convocat cas pràctic 

 

SOIB Joves Qualificats Entitats Locals 

Última actualització: 10/10/2018

 

Apunta't fins al 30 de setembre 

Publicació de les ofertes a partir de l'octubre (cercador d'ofertes del SOIB). 

 

CONCURS - OPOSICIÓ  INSTITUT ESPANYOL D'OCEANOGRAFIA 

Última actualització: 16/08/2018

 

Titulat superior d'activitats tècniques i professionals 

Presentació de les sol·licituds fins al 23 d'agost del 2018

 

 

CONCURS - OPOSICIÓ COSSOS DOCENTS DE SECUNDÀRIA

Última actualització: 12/09/2018

 

12/09/2018: Resolució del 3 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu.  

12/09/2018: Resolució de 5 de setembre de 2018, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu dels cossos docents

02/08/18: Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 25 de maig de 2018

20/07/2018: Resultats definitius de la fase d'oposició

6/07/2018: Resultats de les proves 

13/06/2018: Correcció d'errades i publicació de la llista definitiva d'aspirants

08/06/2018: Composició definitiva dels tribunals 

23/05/2018: Resolució de 23 de maig de 2018, per a la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

15/05/2018: LListes definitives d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos (termini de reclamació fins al 4 de maig) 

Composició dels tribunals

Temaris

Convocatòria

 

 

 

 

BORSÍ EXTRAORDINARI TAE Superior medi ambient_ Ajuntament de Palma

Última actualització: 15/10/2018

 

09/10/2018 Llistat provisional de la fase de concurs. Es poden formular al·legacions fins al 15 d'octubre. 

Llistat definitiu de la fase d'oposició. S'obre el termini per presentar mèrits fins al 27 de juliol.  

Citació als aspirants per a revisió exercici: 11/06/2018

Llista provisional de qualificacions de l'exercici únic: 23/05/2018

Exercici únic de les proves selectives: 10/04/2018

Convocatòria exercici únic borsí extraordinari TAE Superior Medi Ambient: 27/02/2018

Publicació de la convocatòria del borsí: 10/01/2017

19/11/2018: Llistat definitiu TAE Superior Medi Ambient