Recursos

Els professionals del nostre col·lectiu ens trobam molt actius, com a prova les diferents publicacions i treballs realitzats pels socis i sòcies d'ALCAIB.

Trobareu publicacions i documents així com altres treballs de multimèdia.