El Consell de Mallorca exclou el perfil de Ciències Ambientals del procés d’estabilització de places

Des del 2018 s’està reclamant places per a ambientòlegs/gues a la Relació de Llocs de Treball. En aquest procés d’estabilització no hi ha cap plaça per a ambientòleg/a perpetuant la falta de professionals especialitzats.

 L’Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears -ALCAIB- interposa un recurs d’alçada contra el Consell de Mallorca i el procés d’estabilització per entendre que no s’ajusta a dret i no contempla als graduats en Ciències Ambientals,  vulnerant els principis d’igualtat d’accés a la funció pública.

Convocatòria del procés d'estabilització al BOIB. 

 Falten professionals especialitzats en Ciències Ambientals al Consell de Mallorca i des del 2018 s’han mantingut una desena de reunions amb el Departament de Funció Pública i del Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat per tal d’incloure el perfil de Ciències Ambientals a la relació de llocs de treball. S’han aconseguit alguns avanços però aquest procés d’estabilització tanca la porta als graduats en ciències ambientals. El Consell necessita professionals en la defensa del medi ambient preparats, i els/les ambientòlegs/gues han de poder optar als processos de l’administració pública. 

 

En el recurs es demana: 

 

  1. Que es  modifiqui la Relació de Llocs de Treballs per incloure el perfil de  Ciències Ambientals a una sèrie de places relacionades amb sostenibilitat, medi ambient, residus, territori i cooperació local.
  2. Que al procés d’estabilització hi puguin optar  perfils en Ciències Ambientals.
  3. Que es suspengui el procés fins que no s’incloguin a les places la titulació en Ciències Ambientals.

 El Consell de Mallorca ha de rectificar. Aquesta és una institució clau en la promoció del medi ambient. En comparació, el Consell de Menorca ja fa 20 anys que té places d'ambientòleg/a, així com també el Consell d’Eivissa, de Formentera i totes les Diputacions a Catalunya (l’equivalent dels nostres Consells) tenen a professionals ambientòlegs. 

Descarga
Comunicat Estabilització Consell per descarregar
2022-11-14_Comunicat Estabilització CON
Documento Adobe Acrobat 92.2 KB

Antecedents d'aquesta petició

L'any 2019, concretament l'1 d'agost de 2019 varem demanar reunió amb la llavors nova presidenta Catalina Cladera i aquesta va ser la resposta del seu departament. 

 

Des de 2019 que estam esperant aquesta reunió. Primer va ser la crisi de "Thomas Cook", després la COVID-19 i ara tenim ja la crisi climàtica i encara no ens ha rebut. Des d'aquí li demanam que ens rebi, que tenim molt per fer a una institució com el Consell de Mallorca. 

La darrera sol·licitud realitzada és de 3 de gener de 2022. I demanam: 

  • Afegir la titulació de Ciències Ambientals en 14 llocs de treball de 3 deparaments diferents: 
  1. DEPARTAMENT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
  2. DEPARTAMENT DE TERRITORI
  3. DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Descarga
Sol·licitud d'ALCAIB al Consell de Mallorca per modificar la Relació de Llocs de Treball. Gener de 2022
Sollicitud_Mod_if_RLT_2022_CCAA_firmat.p
Documento Adobe Acrobat 1.8 MB

L'Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB), precursora del col·legi professional, agrupa els professionals del medi ambient. Actualment compta amb més de 100 socis i sòcies professionals de medi ambient.

 

Més informació: 

alcaib@cienciasambientales.es

Twitter: @ALCAIB_COAMBIB