ALCAIB presenta fins a 12 propostes de millora a l’actual PORN que amplia el Parc Natural de Llevant

Els ambientòlegs veuen molt positiva l’ampliació del Parc de Llevant però fan notar matisos i determinats aspectes de millora, aportant arguments tècnics

ampliació del parc natural

 

El Parc Natural de Llevant es va aprovar al 2001 i al 2003 es va veure retallat per una disposició addicional d'una llei. Ara, quasi 20 anys després es molt positiu que s'aprovi un nou PORN i que s'amplii al Parc en tanta extensió. 

 


COMUNICAT

22/07/2022

 

L’Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears (ALCAIB) ha presentat un total de 12 al·legacions a l’actual redacció del PORN que ha de materialitzar l’ampliació del Parc Natural de Llevant a Mallorca.

 

Tot i que tècnicament es veu amb molt bons ulls l’ampliació proposada s’han detectat aspectes, tan de base com de l’articulat del PORN, que no satisfan al col·lectiu d’ambientòlegs.

 

El principal motiu d’alarma és la no inclusió dins l’àmbit del PORN de determinats llocs o habitats rellevants que no es veuran afectats per la protecció del parc, alguns d’ells donant lloc a problemàtiques de connectivitat ecològica. Aquesta situació es dona, per exemple, al Torrent de sa Canova, al de Caloscamps , al de Cala Mesquida i la connexió entre Son real i Sa Canova.

 

Aquesta problemàtica sorgeix a arrel de l’aprovació de l’àmbit del PORN centrat exclusivament en espais ja protegits per Xarxa Natura 2000 i es difícilment esmenable en el moment actual però es vol manifestar aquest error de base en el plantejament.

 

Altres aspectes concrets son la falta de un vertader procés participatiu al llarg del procés d’elaboració d’aquest PORN, la falta de justificació dels objectius establerts en el present PORN, que s’allunyen massa dels objectius que hauria de tenir un PORN segons la LECO, la manca de relació de la documentació tècnica exposada amb la grafia de les zones d’exclusió, la no inclusió d’una zona d’ús general per encabir l’aparcament de cotxes no declarat en la finca pública de Es Canons, la concreció de mesures de lluita activa contra la plaga de cabres assilvestrades, entre d’altres

 

 

Amb les al·legacions aportades el col·lectiu de llicenciats en Ciències Ambientals, proper a convertir-se en Col·legi oficial que defensi la professió, vol sumar el seu gra de sorra en el procés d’ampliació del Parc de Llevant per tal que tos gaudim d’un parc ampliat, ben dotat econòmicament i tècnicament ben gestionat.


DOCUMENTS per descarregar

Descarga
Comunicat ALCAIB a l'ampliació del PN de Llevant 22/07/2022
COMUNICAT_ ALCAIB _PORN LLEVANT I AMPLIA
Documento Adobe Acrobat 68.4 KB
Descarga
Text íntegre de les 12 al·legacions. (24 pàgines)
ALCAIB_Al·legacions_PORN LLEVANT I AMPLI
Documento Adobe Acrobat 18.4 MB