Les Ciències Ambientals

La llicenciatura de ciències ambientals és una carrera universitària multidisciplinar que es va originar per poder fer front a la creixent problemàtica ambiental (BOE del 24 de novembre de 1994). El caràcter transversal de la problemàtica ambiental, en què interactuen tant el medi natural, econòmic com humà, requeria necessàriament la formació de professionals altament qualificats en la ciència i tecnologia ambiental.

 

Així, la llicenciatura de ciències ambientals va ser dissenyada per formar professionals amb un nou enfocament de la problemàtica ambiental; amb una visió àmplia i integradora, determinant en la resolució de problemes ambientals.    

Actualment la llicenciatura de ciències ambientals s’imparteix en més de 25 universitats espanyoles.