Directori de professionals

Si estau interessats en formar part del directori públic de professionals, enviau un correu electrònic a alcaib@cienciasambientales.es tot indicant:

  • Assumpte: Estic interessat en formar part del directori públic de professionals que serà de lliure accés a través de la web www.alcaib.org
  • Nom:
  • Llinatges:
  • Sector d'activitat:
  • Contacte: mail i/o telèfon (opcional)
Nom Sector o especialitat
Aina Socies Fiol Agroecologia, biodiversitat cultivada, varietats locals, memòria biocultural. Educació ambiental. Formació.
Balma González Gestió de projectes. Consultoria ambiental: Estudis d'impacte ambiental, estudis de repercussions ambientals, estudis d'integració paisatgística, implantació de sistemes de gestió ambiental, seguiment de plans de vigilància ambiental. Disseny i redacció de projectes a nivell agronòmic i agroecològic. Informes i peritatges ambientals.
Caterina Amengual Morro Màster en Paisatge. Ecologia aquàtica. Depuració d'aigües residuals amb sistemes naturals. Cooperació. Formació. Gestió pública.
Eduard Cuadrado de Juan

Gestió i conservació de la biodiversitat. Paisatgisme. Educació Ambiental. Turisme de natura. Interpretació del Patrimoni Natural.

Esther Blanco Doctora en Economía. Su programa de investigación analiza la toma de decisiones de agentes económicos al enfrentarse a dilemas sociales, principalmente en el uso de recursos naturales. Así como el papel de los incentivos económicos y la influencia de cambios institucionales.
Eva Susana Peñafiel Palmer Comunicació i informació ambiental. Community manager. Formació i educació ambiental. Consultoria ambiental.
Imma Gamundí Custòdia del territori. Comunicació ambiental.
Jaume Reus Postgrau en Sistemes d'informació geogràfica. Postgrau en gestió i planificació forestal. Ecologia litoral i zones humides. Nivell avançat de submarinisme. Educació ambiental.
Júlia Gelabert

Educació ambiental.

Gestió integral de residus

Marc Ayats Plana Gestió de projectes. Voluntariat ambiental. Educació i sensibilització ambiental. Cuines solars. Gestió de residus. Sistemes de Gestió Ambiental. Formador. Produccions audiovisuals. Cooperació.
Marc Fortuny Enginyeria ambiental. Tractament d'aigües i gasos residuals i olors.
Mika Noguera Ferrando Màster en espais naturals protegits. Investigació en ecologia litoral. Submarinisme. Educació ambiental. Formació. Cooperació.
Neus Ventayol Gastalver Educación y sensibilización ambiental. Voluntariado ambiental. Diseño y desarrollo de proyectos socioambientales. Gestión de proyectos. Formadora.  Publicista.  Social Media Manager. Comunicación
Nívola Uyá

Participació ambiental. Comunicació ambiental. Consultoria ambiental i gestió de projectes. Cooperació. Il·lustració.

Nofre Fullana Gestió de projectes ambientals. Planificació territorial i planejament urbanístic. Mobilitat. Avaluacions d'impacte ambiental d'activitats agràries. Educació ambiental
Pep Salvà Holmes Depuració d'aigües residuals.
Ricard Borràs Tejedor Màster en Conservació de Biodiversitat i Llicenciat en Ciències del Mar. Tècnic d'Espais Naturals. Educació ambiental.
Sara Vallecillo Ecologia del paisatge. Sistemes d’Informació Geogràfica. Planificació de la conservació. Recerca. Educació ambiental.
Sebastià Sansó Jaume Auditoria ambiental. Gestió i redacció de projectes. Recerca i estudis ambientals. Ecocrítica.
Sergio Puyol Gutiérrez Estudis d'impacte ambiental. Peritatge Ambiental. Tècnic de projectes ambientals. Ordenació del Territori i Cadastre. Sistemes d'Informació Geogràfica.
Alexandra Martínez Mendoza Enginyeria Hidráulica i Tractament d'aigües. Enginyeria A mbiental. Gestió de residus sòlids. Certificació de ISO 14000. Projectes ambientals en el sector de la construcció, mineria, i serveis públics. Educació ambiental.
Oriol Baradad Baldomà
Educació ambiental, consultoria ambiental.

Catalina Pasqual Mas

Assessoria ambiental a empreses. Implementació de Sistemes de Gestió Integrats. Gestió de projectes ambientals: AIA, projectes educatius. Recerca enfocada a la conservació del medi natural.

Glòria Oliver i Mascaró
Educació ambiental.

 

 

 

 

Nom Sector o especialitat
   
Aina Socies Fiol Agroecologia, biodiversitat cultivada, varietats locals, memòria biocultural. Educació ambiental. Formació.
Balma González Gestió de projectes. Consultoria ambiental: Estudis d'impacte ambiental, estudis de repercussions ambientals, estudis d'integració paisatgística, implantació de sistemes de gestió ambiental, seguiment de plans de vigilància ambiental. Disseny i redacció de projectes a nivell agronòmic i agroecològic. Informes i peritatges ambientals.
Caterina Amengual Morro Màster en Paisatge. Ecologia aquàtica. Depuració d'aigües residuals amb sistemes naturals. Cooperació. Formació. Gestió pública.
Eduard Cuadrado de Juan

Gestió i conservació de la biodiversitat. Paisatgisme. Educació Ambiental. Turisme de natura. Interpretació del Patrimoni Natural.

Esther Blanco Doctora en Economía. Su programa de investigación analiza la toma de decisiones de agentes económicos al enfrentarse a dilemas sociales, principalmente en el uso de recursos naturales. Así como el papel de los incentivos económicos y la influencia de cambios institucionales.
Eva Susana Peñafiel Palmer Comunicació i informació ambiental. Community manager. Formació i educació ambiental. Consultoria ambiental.
Imma Gamundí Custòdia del territori. Comunicació ambiental.
Jaume Reus Postgrau en Sistemes d'informació geogràfica. Postgrau en gestió i planificació forestal. Ecologia litoral i zones humides. Nivell avançat de submarinisme. Educació ambiental.
Júlia Gelabert

Educació ambiental.

Gestió integral de residus

Marc Ayats Plana Gestió de projectes. Voluntariat ambiental. Educació i sensibilització ambiental. Cuines solars. Gestió de residus. Sistemes de Gestió Ambiental. Formador. Produccions audiovisuals. Cooperació.
Marc Fortuny Enginyeria ambiental. Tractament d'aigües i gasos residuals i olors.
Mika Noguera Ferrando Màster en espais naturals protegits. Investigació en ecologia litoral. Submarinisme. Educació ambiental. Formació. Cooperació.
Neus Ventayol Gastalver Educación y sensibilización ambiental. Voluntariado ambiental. Ocio inclusivo. Gestión de proyectos. Búsqueda de subvenciones. Actualmente cursando Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas.
Nívola Uyá

Participació ambiental. Comunicació ambiental. Consultoria ambiental i gestió de projectes. Cooperació. Il·lustració.

Nofre Fullana Gestió de projectes ambientals. Planificació territorial i planejament urbanístic. Mobilitat. Avaluacions d'impacte ambiental d'activitats agràries. Educació ambiental
Pep Salvà Holmes Depuració d'aigües residuals.
Ricard Borràs Tejedor Màster en Conservació de Biodiversitat i Llicenciat en Ciències del Mar. Tècnic d'Espais Naturals. Educació ambiental.
Sara Vallecillo Ecologia del paisatge. Sistemes d’Informació Geogràfica. Planificació de la conservació. Recerca. Educació ambiental.
Sebastià Sansó Jaume Auditoria ambiental. Gestió i redacció de projectes. Recerca i estudis ambientals. Ecocrítica.
Sergio Puyol Gutiérrez Estudis d'impacte ambiental. Peritatge Ambiental. Tècnic de projectes ambientals. Ordenació del Territori i Cadastre. Sistemes d'Informació Geogràfica.
Alexandra Martínez Mendoza Enginyeria Hidráulica i Tractament d'aigües. Enginyeria A mbiental. Gestió de residus sòlids. Certificació de ISO 14000. Projectes ambientals en el sector de la construcció, mineria, i serveis públics. Educació ambiental.
Oriol Baradad Baldomà

Catalina Pasqual Mas

Assessoria ambiental a empreses. Implementació de Sistemes de Gestió Integrats. Gestió de projectes ambientals: AIA, projectes educatius. Recerca enfocada a la conservació del medi natural.

Glòria Oliver i Mascaró
Educació ambiental.

 

Nil Casademont i Salort Màster en Energies Renovables i Eficiència Energètica. Consultoria Medi Ambiental. Geobotànica, Gestió d'Espais Naturals, Energies Renovables, Sistemes de Gestió Ambiental, Gestió de l'Empresa, Instal·lacions i Edificacions Industials, Indústries Extractives i Conserveres.
 Ecología marina. Diseny d'assentaments sostenibles (ecoaldeas). Educació i sensibilització ambiental. Cooperació al desenvolupament.