Què heu de fer en cas d’estar interessat/da?

En el cas d’estar interessat/da en formar part de la Llista Oficial de pèrits ambientals que l'ALCAIB envia anualment al Departament de Justícia de les Illes Balears, cal fer-nos-ho saber i enviar-nos les següents dades:

 • Número d'associat/da a ALCAIB
 • Nom i cognoms
 • NIF
 • Adreça i codi postal
 • Telèfon
 • Correu electrònic
 • Còpia del contracte de l'assegurança de responsabilitat civil professional

   

Titulacions requerides:

 1. Llicenciatura o Grau en Ciències Ambientals
 2. Curs de Peritatge Ambiental, realitzat en qualsevol de les seves modalitats: presencial, semi-pesencial o online

 

Podeu fer la sol·licitud per inscriure-us a la borsa de pèrits ambientals a través del correu: 

alcaib@cienciasambientales.es

 

L'actualització d'aquest llistat es realitza a finals d'any (realitzant el corresponent anunci anual).  El Departament de Justícia s'encarrega de trametre la Llista Oficial de pèrits de l'ALCAIB a la base de dades de tots els partits judicials de les Illes Balears.

 

Consideracions finals per tal d’oferir un millor servei a l’administració de justícia i a tots els professionals

 

Finalment, cal dir que la inclusió o no en les esmentades llistes és totalment voluntària. Per tant, des del moment en el qual un professional accedeix a aquestes llistes està subjecte a la possibilitat que sigui cridat per un òrgan jurisdiccional del partit judicial on ha declarat la seva voluntat de treballar.

 

En cas que així sigui, la Llei 1/2000 únicament preveu que el pèrit pugui excusar-se d'acceptar el càrrec si al·lega una causa justa i el jutge o tribunal l'admet. No obstant això, al Departament de Justícia arriben periòdicament queixes dels òrgans judicials que no poden nomenar un pèrit perquè els consultats declinen l'oferiment tot i formar part de les llistes.

 

Abans de declinar un oferiment d'aquest tipus és recomanable que us poseu en contacte amb l'ALCAIB, atès que us pot servir per resoldre dubtes sobre la realització d'un peritatge i fins i tot permetre-us continuar amb la tasca encomanada.

 

Per això, us demanem que aquells professionals que us inclogueu a la Llista Oficial de Pèrits ambientals de l'ALCAIB realment tingueu la disponibilitat necessària per tal de, si sou cridats per un òrgan judicial, i disposeu dels coneixements adequats a l'objecte del dictamen, pugueu acceptar-ne l'encàrrec.

 

Font: COAMB