2008 Llei i assemblea constitueint

El procés de creació del col·legi, va començar el març de 2006 amb un intens calendari de treball.

 

 

L’ASSEMBLEA CONSTITUENT DEL COAMBIB, part I. 

 

L’Assemblea constituent del COAMB-IB, es va celebrar el 13 de setembre de 2008 a la finca de Son Real (Santa Margalida). La sessió va comptar amb 28 ambientòlegs/gues, el que suposa un percentatge representatiu dels llicenciats en ciències ambientals registrats a les Illes per part de l'associació.

Durant el dematí es varen desenvolupar els tres punts inclosos a l’ordre del dia:

  1. Aprovació de la gestió de la comissió gestora
  2. Estatuts definitius
  3. Elecció de la junta

 Es va aprovar la gestió de la comissió gestora per consens dels assistents. Es va dur a terme un debat dels estatuts provisionals, per tal que, per una banda, tots els assistents tenguessin una idea clara dels principals punts desenvolupats, i per una altra, per detectar els punts més delicats i les seves futures implicacions. Per debatre els estatuts es va plantejar una metodologia participativa en la qual els assistents es varen dividir en grups de treball reduïts. Després de la feina en grups es va fer una posada en comú.

 

Així es va acordar postposar per més envant, donada la poca demanda de serveis professionals que hi havia en aquest moment.