Convenis

Una de les principals virtuts d'un ambientòleg és la capacitat per treballar en equip i coordinar professionals de diverses disciplines. Des d'aquesta convicció, ALCAIB ha procurat establir convenis de col·laboració amb diferents entitats, com és ara amb la UIB, la consultora ambiental Lmental, Sostenibilitat i Futur.