Què fem?

Com a professionals de les ciències ambientals, les nostres funcions es resumeixen en les següents:

  • La defensa dels interessos professionals de les llicenciades i estudiants de Ciències Ambientals
  • Formació a les persones associades i interessades en l’àmbit de les Ciències Ambientals
  • Informació de caràcter professional a les persones associades
  • Promoció dels estudis de Ciències Ambientals
  • Facilitar la inserció laboral dels membres de l’associació
  • Col·laborar amb tota classe d’entitats relacionades amb les activitats professionals dels membres associats
  • Qualsevol altra activitat lícita que sigui precisa pel compliment dels fins socials de l’associació

 

Tot i així, ja sigui per principis o per motivacions compartides, sovint ens embarcam en projectes diversos i propostes per la millora ambiental de l'entorn. En aquest sentit, col·laboram amb associacions i amb plataformes diverses, organitzam trobades per al foment de tecnologia verda, com les cuines solars, organitzam puntualment sortides o camps de treball per als socis, participam en actes i accions de reivindicació ambiental o feim aportacions i al·legacions a projectes territorials, entre moltes altres coses.  

 

Si voleu conèixer en detall les activitats que hem anat fent els darrers anys, podeu consultar les memòries que hi ha penjades en aquesta mateixa web.