Què fem?

Com a professionals de les ciències ambientals, les nostres funcions es resumeixen en les següents:

  • La defensa dels interessos professionals de les llicenciades i estudiants de Ciències Ambientals
  • Formació a les persones associades i interessades en l’àmbit de les Ciències Ambientals
  • Informació de caràcter professional a les persones associades
  • Promoció dels estudis de Ciències Ambientals
  • Facilitar la inserció laboral dels membres de l’associació
  • Col·laborar amb tota classe d’entitats relacionades amb les activitats professionals dels membres associats
  • Qualsevol altra activitat lícita que sigui precisa pel compliment dels fins socials de l’associació

 

També impulsam projectes diversos i propostes per la millora ambiental de l'entorn. Col·laboram amb associacions i amb plataformes, organitzam trobades, organitzam visites tècniques, participam en actes ambientals i feim aportacions i al·legacions a projectes territorials o normativa ambiental.  

 

Si voleu conèixer en detall les activitats que hem anat fent els darrers anys, podeu consultar les activitats.

 

Pots consultar les 

ACTIVITATS ACTUALS, que també inclou la CREACIÓ DEL COL·LEGI

Els reculls de les activitats dels 3 darrers anys: 

ACTIVITATS 2020

ACTIVITATS 2019

ACTIVITATS 2018

o les 

ACTIVITATS ANTERIORS, entre els anys 2006 i 2017.