CONCURS - OPOSICIÓ COSSOS DOCENTS DE SECUNDÀRIA

Última actualització: 07/07/2018

 

6/07/2018: Resultats de les proves 

13/06/2018: Correcció d'errades i publicació de la llista definitiva d'aspirants

08/06/2018: Composició definitiva dels tribunals 

23/05/2018: Resolució de 23 de maig de 2018, per a la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

15/05/2018: LListes definitives d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos (termini de reclamació fins al 4 de maig) 

Composició dels tribunals

Temaris

Convocatòria

 

 

 

 

BORSES IBANAT 

Última actualització: 07/07/18

 

Guia de Cabrera

 

Oficial Biodiversitat Eivissa

 

Oficial Biodiversitat Menorca

 

Tècnic/a en EA 

 

Cap Eivissa i Formentera

 

Facultatiu Superior Espais Naturals

 

Zelador Espais Naturals

 

  

BORSÍ EXTRAORDINARI TAE Superior medi ambient_ Ajuntament de Palma

Última actualització: 07/07/2018

 

 

Citació als aspirants per a revisió exercici: 11/06/2018

Llista provisional de qualificacions de l'exercici únic: 23/05/2018

Exercici únic de les proves selectives: 10/04/2018

Convocatòria exercici únic borsí extraordinari TAE Superior Medi Ambient: 27/02/2018

Publicació de la convocatòria del borsí: 10/01/2017

 

 

   

 

OPOSICIONS CAIB 2018

Última actualització: 07/07/2018

 

Dates previstes dels exercicis per accedir als cossos facultatius

Temaris i bases: