Col·legi professional

L’ALCAIB va estar immersa en procés d’elaboració del Col·legi Oficial de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientales a les Illes Balears. Aquest procés va començar el març de 2006 amb un intens calendari de treball participatiu (i en aquest moment es troba en estat de reflexió (per la tendència europea de dissoldre els col·legis professionals, així com per la seva dubtosa viabilitat tècnica i econòmica).

 

De totes formes us en detallam els antecents:

L’Assemblea constituent del COAMBIB, un èxit total!

L’Assemblea constituent del COAMB-IB, celebrada el 13 de setembre de 2008 a la finca de Son Real (Santa Margalida), va ser un èxit tant d’assistència com de participació.

 

La jornada va comptar amb 28 ambientòlegs, el que suposa un percentatge representatiu dels llicenciats en ciències ambientals coneguts a les Illes per part de l'associació.

Durant el dematí es varen desenvolupar els tres punts inclosos a l’ordre del dia:

1. Aprovació de la gestió de la comissió gestora

2. Estatuts definitius

3. Elecció de la junta

 

En primer lloc el president i la vicepresidenta de l’ALCAIB varen fer una exposició de tots els documents generats durant el procés de creació del Col·legi, i es va resoldre l’aprovació per consens general dels assistents.

Es va dur a terme una profunda anàlisi dels estatuts provisionals, per tal que, per una banda, tots els assistents tenguessin una idea clara dels principals punts desenvolupats, i per una altra, per detectar els punts més delicats i les seves futures implicacions.

Per estudiar els estatuts es va plantejar una metodologia participativa en la qual els assistents es varen dividir en grups de treball reduïts per tractar més a fons cada un dels fragments en els quals es va estructurar el text per estudiar.

Després de la feina en grups es va fer una posada en comú i varen aparèixer una sèrie de "punts calents" com la col·legiació obligatòria; l’assistència a les Assemblees, dret o obligació; o el període d’habilitació, entre d’altres.

 

De cara a l’elecció de la Junta, es decidí posposar per més envant.

Una vegada finalitzada aquesta part, es va proposar una segona trobada, 11 de desembre, per tal de reprendre els "punts calents" detectats i plantejar un pla de feina pel 2009.

 

Durant la jornada es va fer una petita enquesta sobre les necessitats dels ambientòlegs balears i la creació del col·legi professional, els resultats de la qual assenyalaren l’interès general de creació, malgrat que només 5 ambientòlegs havien necessitat les funcions del col·legi durant la seva vida professional.

Des de la creació de l’ALCAIB s’han fet 72 contactes amb ambientòlegs llicenciats de Balears, 34 dels quals consten al cens oficial. Fa poc més d’un any que es varen reunir 50 signatures a favor de la petició inicial del Col·legi; per això es convoca des d’aquí a tots els ambientòlegs de les Illes que estiguin interessats, perquè quantes més mans hi hagi més feina es farà.