Comunicació

La comunicació és una de les claus de futur per la millora ambiental, l'intercanvi d'informació, d'experiències, la sensibilització, treballar junts, associar-se per majors empreses, i inspirar-se en les bones pràctiques d'altres agents socials. Per aquest motiu des d'ALCAIB procuram relacionar-nos amb el món que ens envolta. Fruit d'aquest esperit són els convenis signats amb altres entitats amb les quals tenim interessos comuns.

 

La transcendència de l'entitat des del seu inici en la societat balear és innegable i una bona prova d'això és l'impacte d'ALCAIB als mitjans de comunicació.